/assets/img/slider/_default.jpg

Regulamin

ŚWIADCZENIA USŁUG W OBIEKCIE „APARTAMENTY BYSTRA”

 

I.     PRZEDMIOT REGULAMINU I WYJAŚNIENIE POJĘĆ

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług w Obiekcie „APARTAMENTY BYSTRA”, w tym w szczególności zasady zawierania umów, rezerwacji pobytu, płatności za usługi oraz korzystania z Obiektu.
 2. Regulamin obowiązuje w odniesieniu do wszystkich umów zawieranych przez Wynajmującego z Klientami stanowiąc ich integralną część. Rozpoczęcie korzystania z usług oferowanych przez Wynajmującego w zakresie działalności Obiektu „APARTAMENTY BYSTRA” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania zasad w nim zawartych.
 3. Pod pojęciem Obiektu rozumie się budynek „APARTAMENTY BYSTRA” zlokalizowany w Bystrej przy ul. J. Fałata 2 oraz jego bezpośrednie otoczenie.
 4. Pod pojęciem pokoju rozumie się każdorazowo apartament składający się z jednego pokoju i łazienki albo z dwóch pokoi, w tym wydzielonej sypialni, i łazienki, na wyposażeniu którego znajduje się każdorazowo aneks kuchenny umożliwiający przygotowywanie posiłków we własnym zakresie.
 5. Pod pojęciem Wynajmującego rozumie się podmiot dysponujący i zarządzający Obiektem, tj. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, z siedzibą w Bystrej przy ul. J. Fałata 2, zarejestrowany w KRS pod numerem 0000114709 oraz posiadający NIP 937-00-10-797.
 6. Pod pojęciem Klienta rozumie się osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła z Wynajmującym umowę o świadczenie usług na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.

II.    ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. W Obiekcie „APARTAMENTY BYSTRA” Wynajmujący świadczy usługi turystyczne, w tym w szczególności usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, za wyjątkiem usług w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług dochodzi poprzez:
  ·      dokonanie przez Klienta wstępnej rezerwacji pobytu (wynajmu pokoju) w Obiekcie lub rozpoczęcie pobytu w Obiekcie;
  ·      zamówienie lub rozpoczęcie korzystania z usług innych niż wynajem pokoju na podstawie odrębnych uzgodnień z Wynajmującym, bądź też na podstawie upublicznionego zaproszenia ogólnego skierowanego do wszystkich osób albo zaproszenia dedykowanego określonej grupie osób.
 3. W cenę wynajmu pokoju wliczone są standardowo:
  ·      pobyt w pokoju z łazienką oraz aneksem kuchennym,
  ·      zużyte w związku z pobytem media,
  ·      sprzątanie pokoju po zakończeniu pobytu,
  ·      dostęp do oferty programowej kilkunastu kanałów telewizyjnych na telewizorze 40”,
  ·      dostęp bezprzewodowy do Internetu w całym Obiekcie (sieć: HOTSPOT_APARTAMENTYBYSTRA, hasło dostępne w recepcji Obiektu),
  ·      miejsce postojowe na niestrzeżonym parkingu na terenie Obiektu,
  oraz następujące usługi dodatkowe, które Obiekt świadczy na życzenie Klienta:
  ·      udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  ·      wymiana ręczników po każdej kolejnej trzeciej dobie pobytu oraz pościeli po każdej kolejnej siódmej dobie pobytu,
  ·      dodatkowe sprzątanie pokoju w czasie pobytu w sytuacjach awaryjnych,
  ·      przechowywanie rzeczy typu torby bagażowe, sprzęt narciarski itp. (za wyjątkiem pieniędzy oraz przedmiotów wartościowych) w czasie pobytu w Obiekcie (Obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub jeżeli w stosunku do standardu Obiektu mają zbyt dużą wartość albo jeżeli w stosunku do wielkości dedykowanego pomieszczenia, którym dysponuje Obiekt zajmują zbyt dużo miejsca).
 4.  W dbałości o wysoką jakość usług Wynajmujący zapewnienia Klientom:
  ·      warunki komfortowego i swobodnego wypoczynku;
  ·      bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy oraz przetwarzania informacji zawierających dane osobowe;
  ·      profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie w godzinach pracy pracownika recepcji;
  ·      możliwość nieodpłatnego korzystania z infrastruktury okołoturystycznej w strefie PARK i OGRÓD: kompleksu parkowo-ogrodowego z inhalatorium propolisowym, altanami, ławami biesiadnymi, paleniskiem na niewielkie ognisko, fontanną oraz placem zabaw dla dzieci (na zasadach określonych w odrębnym regulaminie użytkowania);
  ·      możliwość nieodpłatnego korzystania (w miarę dostępności, tj. poza terminami szkoleń i imprez organizowanych) z Sali wielofunkcyjnej;
  ·      możliwość nieodpłatnego korzystania ze strefy FITNESS z mini siłownią oraz strefy RELAX z sauną fińską (na zasadach określonych w odrębnym dokumencie – zasady bezpiecznego korzystania).
 5. Wynajmujący w ramach funkcjonowania Obiektu „Apartamenty Bystra” zapewnia dostępność obsługi recepcyjnej w Obiekcie od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7:00 do 19:00 (kontakt: telefon +48 33 4 991 921, komórka +48 795 991 921, e-mail recepcja@apartamentybystra.pl).
 6. Wynajmujący nie zapewnia posiłków w ramach usługi zakwaterowania, niemniej stwarza Klientom możliwość przygotowania posiłków we własnym zakresie w komfortowych warunkach. W każdym pokoju znajduje się aneks kuchenny wyposażony w chłodziarkę, ceramiczną płytę grzejną, zlewozmywak, blat roboczy, czajnik, zestaw naczyń i sztućców oraz zastawę stołową. Korzystanie z aneksów i ich wyposażenia  odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Klientów. W szczególności Wynajmujący zwraca uwagę na konieczność zachowania należytej ostrożności w odniesieniu do dzieci i ograniczenia ich dostępu do gorących urządzeń i naczyń oraz ostrych narzędzi. Obsługa urządzeń elektrycznych (chłodziarka, płyta grzejna) jest intuicyjna, niemniej w razie potrzeby istnieje możliwość skorzystania z instrukcji obsługi, dostępnych w recepcji Obiektu.

III.      CENNIK I PŁATNOŚCI

 1. Podstawą naliczania opłat za usługi jest cennik usług publikowany na stronie internetowej www.apartamentybystra.pl oraz udostępniany w recepcji Obiektu, przy czym Wynajmujący zastrzega, że ceny określone w cenniku oraz warunki świadczenia usług mogą ulegać zmianie na potrzeby ofert promocyjnych, ofert prezentowanych w portalach ogłoszeniowych/rezerwacyjnych, indywidualnych uzgodnień oraz, że w zależności od miejsca prezentacji, warunki oraz ceny za ten sam produkt lub usługę mogą być różne. Klient płaci za produkt/usługę cenę aktualną w czasie i miejscu dokonywania rezerwacji pobytu.
 2. Należność za rezerwowany pobyt Klient opłaca przy składaniu zamówienia (dokonywaniu rezerwacji pobytu). Należność za przedłużony pobyt oraz inne odpłatne usługi objęte cennikiem, z których Klient oraz osoby z nim przebywające skorzystali w czasie pobytu w Obiekcie, Klient reguluje najpóźniej w ostatnim dniu pobytu, przed opuszczeniem Obiektu.
 3. Płatności dokonywane przy składaniu zamówienia za pomocą elektronicznego systemu rezerwacyjnego udostępnionego na stronie internetowej obiektu mogą być realizowane w formie tzw. szybkich płatności elektronicznych za pośrednictwem operatora płatności, z którego usług korzysta Wynajmujący.
 4. Płatności w Obiekcie dokonuje się w formie gotówkowej albo bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej akceptowanej przez operatora płatności, z którego usług korzysta Wynajmujący. Akceptowane są karty VISA oraz MasterCard (kredytowe, debetowe i biznesowe).
 5. Możliwe jest także zrealizowanie płatności drogą tradycyjnego przelewu bankowego na rachunek bankowy Wynajmującego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce nr 03 8131 0005 0013 6943 2000 0170 (IBAN PL 03 8131 0005 0013 6943 2000 0170, SWIFT POLUPLPR), jednakże w takim przypadku kwota należności musi każdorazowo zostać zaksięgowana na rachunku bankowym przed upływem wymaganego terminu, w szczególności przed wymeldowaniem Klienta z Obiektu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6.
 6. W przypadku pobytu w Obiekcie, który nie został wcześniej opłacony (dotyczy w szczególności rezerwacji typu „last minute” na krótki pobyt), przypadającego na okres bez obsługi recepcyjnej w Obiekcie, Klient zobowiązany jest do opłacenia pobytu w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w pkt. 5 nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia pobytu w Obiekcie.
 7. Za opłacone usługi Wynajmujący wystawia dokument sprzedaży, którym może być – zgodnie z wyborem Klienta – paragon fiskalny lub faktura VAT. O chęci otrzymania przy wymeldowaniu faktury VAT Klient powinien poinformować najpóźniej przy zameldowaniu w Obiekcie. W razie braku takiej informacji na moment wymeldowania sprzedaż co do zasady zostanie udokumentowana wyłącznie paragonem, przy czym, na żądanie Klienta zgłoszone w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wynajmujący wystawi fakturę i prześle ją Klientowi na adres stałego zamieszkania podany w karcie meldunkowej.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo pobrania od Klienta przy zameldowaniu kaucji w wysokości 300,00 zł na pokrycie kosztów spowodowanych przez Klienta lub osoby wspólnie z nim przebywające uszkodzeń i zniszczeń.

IV.  REZERWACJA I ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Rezerwacji pobytu w Obiekcie można dokonać poprzez:
  a) złożenie i opłacenie zamówienia za pomocą elektronicznego systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.apartamentybystra.pl;
  b) złożenie zamówienia rezerwacyjnego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres skrzynki elektronicznej: recepcja@apartamentybystra.pl, z podaniem daty planowanego przyjazdu, liczby nocy, planowanej godziny przyjazdu (jeśli jest znana), imienia i nazwiska osoby rezerwującej, ilości osób, numeru telefonu kontaktowego, danych do faktury (jeśli dotyczy), a następnie opłacenie zamówienia uzgodnioną kwotą w terminie 3 dni od otrzymania na podany adres e-mail informacji zwrotnej potwierdzającej dostępność wybranego pokoju w wybranym terminie (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Obiektu);
  c) złożenie zamówienia telefonicznie pod nr telefonu 33 / 4 991 921 w godzinach pracy recepcji, tj. od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od 7:00 do 19:00, z podaniem daty planowanego przyjazdu, liczby nocy, planowanej godziny przyjazdu (jeśli jest znana), imienia i nazwiska osoby rezerwującej, ilości osób, numeru telefonu kontaktowego, adresu mailowego, danych do faktury (jeśli dotyczy), a następnie opłacenie zamówienia uzgodnioną kwotą w terminie 3 dni od złożenia zamówienia (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Obiektu);
  d) złożenie i opłacenie zamówienia w formie gotówkowej lub bezgotówkowej kartą płatniczą osobiście w recepcji Obiektu, w godzinach pracy recepcji, tj. od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od 7:00 do 19:00.
 2. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności. Dokonując rezerwacji na firmę należy wskazać osobę, która będzie działała oraz odpowiadała w imieniu firmy, w tym: stawi się w Obiekcie, wykona obowiązek meldunkowy, opłaci dodatkowe koszty – jeśli wystąpią, itp.
 3. Rezerwacje dokonywane przy użyciu systemu rezerwacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Obiektu a także rezerwacje dokonywane drogą mailową oraz telefoniczną zostaną automatycznie anulowane w przypadku gdy środki nie zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Obiektu w wymaganym terminie. Wpłata dokonana po upływie wymaganego terminu spowoduje ponowne dokonanie rezerwacji na warunkach określonych w zamówieniu, jednakże wyłącznie pod warunkiem dostępności pokoju w całym okresie planowanej rezerwacji.
 4. W przypadku dokonania rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Obiektu a także drogą mailową lub telefoniczną bezpośrednio przed datą planowanego przyjazdu, w czasie zbyt krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z opłaceniem zamówienia oraz potwierdzeniem wpływu środków na rachunek bankowy Obiektu (tzw. rezerwacje „last minute”), dopuszcza się potwierdzenie opłacenia zamówienia poprzez przesłanie bankowego potwierdzenia wykonania przelewu na adres skrzynki elektronicznej recepcja@apartamentybystra.pl albo opłacenie zamówienia w formie gotówkowej lub bezgotówkowej kartą płatniczą przy zameldowaniu w Obiekcie (z wyjątkiem, o którym mowa w rozdziale III pkt. 6).
 5. Płatności realizowane tradycyjnym przelewem bankowym winny być dokonywane na rachunek bankowy Obiektu nr 03 8131 0005 0013 6943 2000 0170 (IBAN PL 03 8131 0005 0013 6943 2000 0170, SWIFT POLUPLPR) prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce.
 6. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Klient zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości: 
  a) stanowiącej równowartość 50% kwoty wpłaconej przy rezerwowaniu pobytu – jeżeli rezygnacja z pobytu nastąpi w formie pisemnego oświadczenia o anulowaniu rezerwacji przesłanego na adres skrzynki elektronicznej recepcja@apartamentybystra.pl na mniej niż 15 dni oraz więcej niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu w Obiekcie;
  b) stanowiącej równowartość 75% kwoty wpłaconej przy rezerwowaniu pobytu – jeżeli rezygnacja z pobytu nastąpi w formie pisemnego oświadczenia o anulowaniu rezerwacji przesłanego na adres skrzynki elektronicznej recepcja@apartamentybystra.pl na 3 lub mniej dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu w Obiekcie;
  c) stanowiącej równowartość 100% kwoty wpłaconej przy rezerwowaniu pobytu – jeżeli rezygnacja z pobytu nastąpi poprzez nie stawienie się w Obiekcie do upływu pierwszej doby planowanego pobytu (w godzinach pracy recepcji), przy czym w takiej sytuacji rezygnacja z pobytu oznacza automatyczne anulowanie rezerwacji pobytu w kolejnych dobach.
 7. W przypadku gdy rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nastąpi w formie pisemnego oświadczenia o anulowaniu rezerwacji przesłanego na adres skrzynki elektronicznej recepcja@apartamentybystra.pl na 15 lub więcej dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, Klient nie zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu, a wpłacona przy dokonywaniu rezerwacji kwota zostanie zwrócona Klientowi w pełnej wysokości lub w wysokości pomniejszonej o koszty manipulacyjne (maksymalnie do 3% wartości transakcji) związane z rozliczeniem transakcji dokonywanych za pośrednictwem operatora płatności, w przypadku gdy zamówienie zostało złożone za pomocą elektronicznego systemu rezerwacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Obiektu.
 8. Opłata za rezygnację z zarezerwowanego pobytu zostanie potrącona z kwoty wpłaconej przy rezerwowaniu pobytu. Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy zapłaconą przez Klienta przy rezerwowaniu pobytu kwotą a należną Wynajmującemu opłatą za rezygnację z zarezerwowanego pobytu, zostanie ona zwrócona Klientowi na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z których dokonano opłacenia rezerwacji, w terminie 3 dni od anulowania rezerwacji.
 9. Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej, przy czym dla dochowania formy pisemnej dopuszcza się przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres skrzynki elektronicznej Obiektu: recepcja@apartamentybystra.pl.
 10. Rezerwacje dokonywane za pośrednictwem zewnętrznych platform rezerwacyjnych (np. Booking.com, Airbnb itp.), z których powiadomienia o rezerwacjach realizowane są drogą mailową, traktowane są jak rezerwacje dokonane drogą mailową.

V.    OBOWIĄZEK MELDUNKOWY, PRZEBYWANIE W OBIEKCIE

 1. Podstawą przyjęcia Klienta oraz osób przebywających wraz z Klientem jest zameldowanie w Obiekcie, którego, z zastrzeżeniem pkt. 3, dokonuje się w recepcji Obiektu. Zameldowanie odbywa się poprzez okazanie przez Klienta dokonującego zameldowania swojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu zweryfikowania tożsamości oraz spisania danych do karty meldunkowej, podanie przez Klienta w celu odnotowania w karcie meldunkowej innych istotnych informacji, w szczególności: zgłoszenie ilości osób dorosłych oraz dzieci, które będą przebywać w Obiekcie wraz z Klientem, podanie danych do kontaktu, danych pojazdu pozostawionego na parkingu obiektu, danych do faktury – jeśli ma być wystawiona, a także – po zapoznaniu się z treścią wymaganych oświadczeń – podpisanie przez Klienta karty meldunkowej.
 2. Na podstawie karty meldunkowej zostają wydane Klientowi elektroniczne karty – klucze (karty kontroli dostępu), w ilości odpowiadającej liczbie osób dorosłych zgłoszonych w karcie meldunkowej, uprawniające do korzystania z odpowiedniego pokoju oraz innych pomieszczeń w częściach wspólnych Obiektu udostępnianych Klientowi oraz osobom z nim przebywającym w ramach zamówionych usług.
 3. W przypadku stawienia się Klienta w Obiekcie poza godzinami pracy recepcji Obiektu, Klient melduje się oraz odbiera elektroniczne karty – klucze (karty kontroli dostępu) w czynnym całą dobę punkcie informacyjnym zlokalizowanym naprzeciwko głównego wejścia do Obiektu (budynek portierni przy bramkach wjazdowych na teren Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej).
 4. Przed upływem ostatniej doby pobytowej Klient oraz osoby z nim przebywające mają obowiązek opuszczenia pokoju oraz wymeldowania się i oddania elektronicznych kart – kluczy w recepcji Obiektu, lub - poza godzinami pracy recepcji - w punkcie informacyjnym, o którym mowa w pkt. 3.
 5. Osoby nie zgłoszone do przebywania w Obiekcie przez Klienta w procedurze zameldowania mogą przebywać w pokoju Klienta w godzinach od 7:00 do 22:00 wyłącznie w obecności osoby zgłoszonej do przebywania w Obiekcie. Klient nie może przekazywać pokoju innym osobom niż osoby przebywające wraz z Klientem, ani w czasie pobytu ani po jego zakończeniu.
 6. Wynajmujący może odmówić przyjęcia do Obiektu i przebywania w nim osoby, która podczas wcześniejszego pobytu naruszyła Regulamin, wyrządziła szkodę w mieniu Obiektu lub innych osób, albo szkodę na osobie/ach innych Klientów, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób działała na niekorzyść Obiektu.

VI.      DOBA POBYTOWA, PRZEDŁUŻENIE I SKRÓCENIE POBYTU

 1. Pokoje w Obiekcie wynajmowane są na doby pobytowe. Doba pobytowa w Obiekcie trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 2. Klientowi przysługuje pobyt w Obiekcie w okresie sprecyzowanym w potwierdzonym przez Wynajmującego zamówieniu. Jeśli Klient nie określił czasu pobytu w momencie wynajęcia pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę pobytową.
 3. Jeśli Klient zamierza przedłużyć pobyt w Obiekcie, powinien zgłosić życzenie przedłużenia pobytu personelowi recepcji Obiektu, a poza godzinami pracy recepcji Obiektu pod nr tel. 795 991 921, najpóźniej do godz. 10:00 dnia, w którym upływa pierwotnie określony termin pobytu, przy czym Wynajmujący zastrzega, iż życzenie Klienta zostanie spełnione wyłącznie pod warunkiem dostępności tego samego lub innego pokoju oraz, że mogą zostać naliczone wyższe opłaty za pobyt w związku z ewentualną zmianą standardu (typu) pokoju.
 4. Jeśli Klient zamierza skrócić pobyt w Obiekcie, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować personel recepcji Obiektu, a poza godzinami pracy recepcji Obiektu pod nr tel. 795 991 921. W związku ze skróceniem pobytu Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztu pobytu za wszystkie pełne oraz rozpoczętą ostatnią dobę pobytową i nie mniej niż za 3 doby pobytowe. Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy kwotą zapłaconą przez Klienta przy rezerwowaniu pobytu a kwotą należną Wynajmującemu, zostanie ona zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty wymeldowania z Obiektu.

VII.     ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący odpowiada za szkody związane z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych do Obiektu i pozostawionych przez Klienta w zamkniętym pokoju albo oddanych Wynajmującemu na przechowanie, z zastrzeżeniem następujących wyjątków:
  a) odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy i papierów wartościowych oraz innych przedmiotów wartościowych, jak itp. prace naukowe lub artystyczne, biżuteria, telefony i tablety, laptopy itp. Jest wyłączona, jeśli przedmioty te nie zostały powierzone Wynajmującemu na przechowanie,
  b) odpowiedzialność Wynajmującego jest wyłączona, jeśli szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek działania siły wyższej, albo jeśli powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła albo go odwiedzała.
 2. Wynajmujący może odmówić przyjęcia rzeczy na przechowanie w sytuacji, w której rzeczy te zagrażają bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu obiektu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca w stosunku do faktycznych możliwości lokalowych, stosowanych systemów zabezpieczeń itp.
 3. Zakres obowiązku naprawienia szkody przez Wynajmującego w wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych ograniczony jest, względem jednego Klienta, do wysokości stukrotnej należności za wynajmowany przez Klienta pokój, liczonej za jedną dobę, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności.
 4. Ograniczenia zakresu obowiązku naprawienia szkody nie dotyczą wypadku, gdy Wynajmujący przyjął rzeczy na przechowanie, albo gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracownika Obiektu.
 5. Wynajmujący nie zawiera z Klientem ani innymi osobami umowy przechowania samochodu albo innego pojazdu należącego do Klienta lub osób z nim przebywających i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ani utratę pojazdu pozostawionego na parkingu Obiektu lub poza nim. Wynajmujący nie ponosi także odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe, niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu Obiektu, czy poza nim.

VIII.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia substancji budowlanej, urządzeń technicznych oraz wyposażenia pokoju lub innych części Obiektu, powstałe w okolicznościach zależnych od Klienta, osób z nim przebywających lub odwiedzających go.
 2. Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność cywilną za osoby nieletnie będące pod ich opieką w czasie pobytu w Obiekcie, w tym odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez nieletnich będących pod ich opieką. Dzieci poniżej 13-go roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. W przypadku spowodowania jakiegokolwiek uszkodzenia lub zniszczenia w pokoju lub innej części Obiektu, jak również w przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki czy nieprawidłowości w działaniu urządzeń i instalacji, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym pracownika recepcji Obiektu.
 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Wynajmujący może odmówić świadczenia dalszych usług Klientowi oraz osobom z nim przebywającym, które niniejszy Regulamin naruszą. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za pobyt oraz za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu wraz z osobami z nim przebywającymi.

IX.      ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. W przypadku pozostawienia przez Klienta w Obiekcie po zakończonym pobycie przedmiotów osobistych (za wyjątkiem żywności, środków higieny osobistej oraz środków czystości) Wynajmujący podejmie próbę kontaktu z Klientem (telefonicznie lub na adres e-mail) w celu ustalenia sposobu odzyskania przez Klienta pozostawionych przedmiotów.
 2. W przypadku otrzymania dyspozycji odesłania przedmiotów, zostaną one przesłane na koszt Klienta na adres stałego pobytu wskazany w karcie meldunkowej.
 3. W przypadku nieotrzymania od Klienta dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, zostaną one przechowane w Obiekcie przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Wynajmującego.

X.        KORZYSTANIE Z OBIEKTU

 1. Zachowanie wszystkich osób przebywających w Obiekcie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób; w szczególności należy mieć na względzie, że w Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 2200 do godz. 700 dnia następnego. Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 2. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (w tym również elektronicznych) poza strefą wyznaczoną na zewnątrz budynku, a we wszystkich częściach ogólnodostępnych budynku oraz jego otoczenia (poza pokojami) obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 3. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających i substancji psychotropowych. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony Policji, a Klient wraz z osobami z nim przebywającymi będzie musiał niezwłocznie opuścić Obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Obiekcie.
 4. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń grzewczych (niezależnie od źródła zasilania), gazowych oraz elektrycznych, niestanowiących standardowego wyposażenia pokoi; zakaz nie dotyczy: ładowarek telefonów, urządzeń komputerowych, radioodbiorników, suszarek do włosów oraz innych urządzeń do higieny osobistej.
 5. Obiekt wyposażony jest w System Alarmu Pożarowego (SAP) monitorujący na bieżąco wszystkie pomieszczenia przy pomocy systemu czujek zainstalowanych w każdym pokoju oraz częściach wspólnych Obiektu. W związku z powyższym w Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz używania produktów dymiących:  świeczek, pałeczek zapachowych, papierosów (w tym elektronicznych) itp. W razie stwierdzenia naruszenia zakazu Klient zostanie obciążony karą w wysokości 200 zł, płatną najpóźniej przy wymeldowaniu z Obiektu. W przypadku spowodowania uruchomienia alarmu (Dźwiękowy System Ostrzegania) i bezzasadnego przyjazdu Straży Pożarnej Klient zostanie obciążony w/w karą oraz ewentualnymi dodatkowymi kosztami interwencji służb ratunkowych.
 6. Obiekt wyposażony jest w System Kontroli Dostępu (SKD) umożliwiający Klientowi oraz osobom z nim przebywającym korzystanie, przy pomocy elektronicznych kart – kluczy, w ramach nadanych uprawnień, z odpowiedniego pokoju oraz innych pomieszczeń w częściach wspólnych Obiektu udostępnianych Klientowi oraz osobom z nim przebywającym w ramach zamówionych usług. Każdorazowo opuszczając pokój należy zabrać ze sobą elektroniczną kartę – klucz (karty nie należy zostawiać w pokoju) oraz należy sprawdzić, czy drzwi pokoju zostały skutecznie zamknięte. W przypadku zagubienia bądź trwałego uszkodzenia elektronicznej karty – klucza Klient zostanie obciążony jednorazową opłatą w wysokości 10 zł za każdą kartę, płatną przy wymeldowaniu z Obiektu.
 7. Obiekt wyposażony jest w System Oszczędzania Energii (SOE). Po wejściu do pokoju elektroniczną kartę – klucz należy umieścić w czytniku zlokalizowanym bezpośrednio obok drzwi, aby włączyć zasilanie oświetlenia oraz gniazdek elektrycznych. Wyjęcie karty z czytnika powoduje każdorazowo, z kilkusekundowym opóźnieniem, wyłączenie prądu w całym pokoju, za wyjątkiem prądu w obwodzie zasilania chłodziarki.
 8. W przypadku zaobserwowania realnego zagrożenia pożarowego każda osoba przebywająca w Obiekcie zobowiązana jest niezwłocznie uruchomić Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP) zlokalizowany na każdej kondygnacji Obiektu w ciągu komunikacyjnym oraz w miarę możliwości powiadomić recepcję Obiektu lub stację monitoringu - portiernię (telefon: 33 / 4991 921) przekazując istotne informacje.
 9. Wynajmujący nie zezwala na dokonywanie jakichkolwiek zmian w pokojach oraz ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli ruchomych nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania.
 10. Obiekt posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami (podjazd do budynku, winda, sanitariat w strefie recepcyjnej). Pokoje nie są przystosowane do korzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich.
 11. W Obiekcie nie są akceptowane zwierzęta.

XI.      INNE POSTANOWIENIA

 1. Klientowi, jako stronie umowy zawartej z Wynajmującym, przysługuje prawo złożenia reklamacji na jakość świadczonych usług. Reklamacje należy składać w recepcji Obiektu niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności z umową, w szczególności uchybień w standardzie świadczonych usług. W prostych sprawach reklamacje będą w miarę możliwości rozpatrywane i załatwiane niezwłocznie przez personel recepcji Obiektu, a w sprawach wymagających szerszego rozpoznania bądź decyzji zarządzającego Obiektem w terminie 14 dni od złożenia reklamacji na piśmie.
 2. Z chwilą podjęcia przez Klienta działań z zamiarem skorzystania z usług świadczonych przez Wynajmującego, w szczególności w celu dokonania rezerwacji pobytu w Obiekcie, Klient automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów korzystających z usług turystycznych, w tym hotelarskich, świadczonych w obiekcie "Apartamenty Bystra" przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (administrator danych - podmiot zarządzający). Podanie przez klienta wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług, co oznacza, że osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez Wynajmującego. Informacja o zasadach ochrony i przetwarzania danych osobowych, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część.
 3. Opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej www.apartamentybystra.pl oraz w portalach ogłoszeniowych należy traktować jako formę reklamy zachęcającej do skorzystania z usług Obiektu; nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem świadczenia usług obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.

 Regulamin obowiązuje od dnia 29.12.2017 r.

 

Załącznik do Regulaminu

Informacja o zasadach ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów korzystających z usług turystycznych, w tym hotelarskich, świadczonych w obiekcie „Apartamenty Bystra” przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO), a także zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącą stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), informuję że:

1)     Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z usług turystycznych, w tym w szczególności usług hotelarskich świadczonych przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w obiekcie „Apartamenty Bystra” jest Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej z siedzibą w Bystrej (43-360) przy ul. J. Fałata 2, telefon: +48 33 4991 801, email: sekretariat@szpitalbystra.pl;

2)     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klienci mogą się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@szpitalbystra.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierując korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

3)     Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu:

a)     zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. w celu dokonania rezerwacji) [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO],

b)     wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO], na przykład statystycznego, sprawozdawczego, archiwizacyjnego, księgowego, podatkowego,

c)     wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub przez stronę trzecią [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], na przykład w takich celach jak:

·       właściwa obsługa oraz prawidłowe dokumentowanie, księgowanie i rozliczanie świadczonych usług,

·       właściwe zarządzanie usługami oraz obiektem świadczącym te usługi,

·       ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń związanych ze świadczonymi usługami,

·       realizacja komunikacji oraz dostarczanie usług za pośrednictwem stron i serwisów internetowych Administratora,

·       zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia m.in. poprzez monitoring wizyjny obiektów (i ich otoczenia), w których prowadzona jest działalność przez Administratora, z zachowaniem prywatności i godności osób;

4)     Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, operatorem systemu płatności, operatorem pocztowym, pośrednikiem sprzedaży, audytorem, doradcą, podmiotem świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych, podmiotem świadczącym usługę ochrony osób i mienia);

5)     Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów do państwa trzeciego (tj. spoza Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowej;

6)     Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa albo przez okres niezbędny do realizacji celu jakiemu mają służyć, jednak nie dłużej niż 10 lat od zakończenia roku, w którym została wykonana usługa;

7)     Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

8)     Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9)     Podanie przez Klienta danych osobowych (takich jak: imię i nazwisko, adres stałego pobytu, pesel, seria i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu i/lub adres e-mail, ilość osób w tym dzieci, które będą przebywać w obiekcie) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług, co oznacza, że osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z usług;

10) Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych Klientów.


Załącznik do Regulaminu obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.